Kogemuslood

Töötajate tagasiside

Iga muudatus tundub algul keeruline, mitmed kriisid samal ajal tekitasid ärevust. Tänu Eelvisiidile on töö läinud paindlikumaks, saab teha rohkem kaugtööd ning toetada teisi. Töötajad saavad paremini oma aega planeerida, millal tehakse füüsilist vastuvõttu, protseduure, helistamised ja kirjalik töö. Oleme ka suuremates keskustes määranud nö valveõe, kellele suunatakse päeva jooksul tekkivad kiiremad probleemid, nii saavad teised arstid ja õed toimetada planeeritud graafiku järgi. 

”Sain nüüd kätte iga pöördumise. Programmi triaaž näitab õele probleemi prioriteedi taset, mille järgi saab patsienti kiiremini aidata või suunata rahulikumale päevale (nt tervisetõend). PA3 ja Eelvisiit- on hea jälgida saabunud pileteid.” Pereõde Julija.

” Tänu sellele, et piletid tulevad Perearst 3 programmis minu töölauale, pole töökorraldus oluliselt muutunud. Muutunud on pöördumiste kvaliteet- patsiendid on eelselekteeritud, nad on ise paremini teadlikud, mille pärast tulevad, tullakse õigeks ajaks ning patsiendid on rahulikumad. Üldine töörütm ja patsiendi liikumine on hästi planeeritud, enam ei ole suurt hulka rahvast koridoris ootamas, vaid eeltöö tehakse kodust. Suur muutus on õe vastuvõtus, töörütm on hästi planeeritud ja õed on rahulikumad. ” Dr. Merisalu

 

Patsientide tagasiside

Harjumist on võtnud samal ajal tehtud muudatus, et enam ei vasta telefonile perearst/pereõde vaid registratuuri töötaja või terviseanalüütik. Numbritest näeme, et tänu muudatusele saavad patsiendid kiiremini oma mure edastatud ning pöördumiste arv on kordades suurenenud. Üldiselt on positiivselt meelestatud iseteeninduse osas nooremad inimesed, kellele on mugav igal ajal pöördumise võimalus. Samas ka vanemad inimesed saavad rahulikult arvutis mõelda oma sümptomid, mured ja retseptid läbi ning saata ühe tervikliku pöördumise.

 

”Esiteks ööpäeva ringne pöördumiste edastamise võimalus, ehk kui mul kell 3 öösel tuleb meelde, et ravim on puudu, saan minna läbi Eelvisiidi, kontrollida, kas mul on  retsept olemas, kui ei ole, siis saan tellida ja järgmine päev on olemas. Ei pea telefoniga istuma ja ootama.”


”Minul ei tule vahel helistades kohe kõik meelde ning eneseväljendus pole ehk kõige parem, kodus kirjutades saan rahulikult mõelda ja analüüsida, millal haigus hakkas ja sõnastada oma mure arusaadavalt, olen tänu sellele saanud arsti juurde jõudes paremat infot ning enne ka käinud analüüsidel, mis hoidis minu aega kokku ja ilmselt ka õdede/arstide.”

 

”Retseptide uuendamine käib palju kiiremini, kui varasemalt.”

”Meeldib, et ei pea helistama, vaid saan saata pöördumise pereõele siis kui mure tekib.”

 

” Lihtne jälgida, kas kehtivad retseptid on olemas või otsas, paned linnukesed ravimite juures ja saadad ära. Kui retsept on kinnitatud arsti poolt- tuleb teavitus. Pole vaja apteegis käia mitu korda.’

Terviseagentuur

Eeltöö
Terviseagentuur alustas Eelvisiidi juurutamist koolitusega kõikidele töötajatele suvel 2021, detsembris 2021 toimus ajajuhtimise ning veebriregistratuuri kasutamise koolitus. Samal ajal käis kiire arendamine erinevate tehnoloogiate partnerite vahel.

 

Eelviisiidi käivitamine

Jaanuaris 2022 alustas tööd registratuur, mis teenindab suuremate keskuste kõnesid ning suunasime aktiivselt patsiente iseteenindusse. Esialgu oli fookus oma meeskonnas tööprotsesside käivitamisel, et tagada kiire ja sujuv patsiendi probleemi käsitlus. Iga kuuga kasvas piletite arv ning töötajate rahuolu uue süsteemiga. Terviseagentuur oli üks Eelvisiidi piloteerijatest ning alguses ei olnud kõik uuendusega seotud aspektid veel teada. Iga kuuga õnnestus süsteem järjest paremini ööle saada ning töökorraldust kohandada. Õppisime, et töökorraldusest ning meeskonnatöö parendamisest tuleb alustada. 

Mida arvavad arstid Eelvisiit süsteemi kasutamisest

Dr Niida-Anita Morgen

“Arvan, et tänu Eelvisiidi kasutuselevõtule on minust saanud patsiendi jaoks veidi parem arst: ajasääst on loonud võimaluse põhjalikumalt ja sisukamalt analüüsida patsiendi terviseandmeid ning saatekirjade kvaliteet on paranenud.”

Dr Marika Hiiemaa

“1,5 aastat pärast Eelvisiidi kasutuselevõttu oleme sellega nii harjunud, et keegi ei soovi minna tagasi vana töökorralduse juurde ning Eelvisiidi kaudu pöörduvate uute patsientide arv kasvab iga päevaga.”

Dr Alar Kukk

Enne Eelvisiiti toimus meie töö e-kirjade ja telefoninõustamiste põhiselt. Triaaž toimus meie enda käsitööna, nagu kõikjal mujal Eesti meditsiinis. Põhiprobleem oli totaalne ülekoormus …

Dr Anne Kaldoja

“Suhtlus patsientidega on muutunud kiiremaks ja õe poolt paremini ettevalmistatuks, õdede töö on varasemast mõtestatum ja kvaliteetsem.”

Scroll to Top