Eelvisiit

25% parem efektiivsus

Eelvisiit on kaugteenus, mis täiendab perearstikeskuse tööprotsesse ja annab tööriistad, mille abil patsiendi tervisemuredega senisest süsteemsemalt tegeleda.

Eelvisiidi teenus on patsientidele 24/7 veebiüleselt kättesaadav ja nii ei sõltu terviseprobleemile lahenduse otsimine arstikeskusega telefoniühenduse saamisest.

Eelvisiidi keskne osa on triaažimoodul anamneesi, sümptomiküsimustiku ning terviseanalüütiku töölauaga, mille abil saab anda patsiendile kiiresti tagasiside tema probleemi kohta ja määrata ravivajaduse kiireloomulisuse.

EELVISIIT ÜHENDAB 4 TEENUST

PATSIENDI
ISETEENINDUS

MinuDoc
Autentimine
Tervisemurest teavitamine
Sümptom küsimustik

TERVISEANALÜÜTIKU TÖÖLAUD

TEAN

Terviseküsimuse suunamine
Broneeringud
Terviseandmete koondamine ja analüüs

TÖÖAJA
PLANEERIMINE

MEDIREG

Sõnumite edastamine TEAN ja PA3 vahel
Kalender

PEREARSTI
TÖÖLAUD

PEREARST 3

Terviseküsimuse lahendamine
Raviplaani koostamine

Vastavalt vajadusele on võimalik kasutusele võtta:

  1. EELVISIIDI BAASLAHENDUS
    tarkvara koos kasutajatoe teenusega
  2. EELVISIIDI TÄISLAHENDUS
    tarkvara koos registratuuri ja kasutajatoe teenusega.

LIITUJALE ESIMESED 2 KUUD TASUTA

Eelvisiiti kasutavad perearstid üle Eesti. Teenust piloteeriti 2022. aastal erinevates tervisekeskustes ning läks 2023. aastal laiemasse kasutusse kogu Eesti esmatasandisüsteemis. Eelvisiidi koostööpartner on TalTech, kes viis läbi Eelvisiiti puudutava teadusliku mõju-uuringu. Partneriteks on veel ka valdkonna pikaajalised arendajad AbTram, Minudoc ja Medisoft.