Räpina Tervisekeskus, Dr. Anne Kaldoja

“Suhtlus patsientidega on muutunud kiiremaks ja õe poolt paremini ettevalmistatuks, õdede töö on varasemast mõtestatum ja kvaliteetsem.”

Enne Eelvisiidi kasutuselevõttu oli meie praksises tööl kaks pereõde ning poole- kuni täiskoormusega töötav abiõde. Kõik õed vastasid kontaktvastuvõtu kõrval ka telefonile. Kui esimene seda teha ei saanud, siis vastas teine ja kui ka teine mitte, siis kolmas õde. Sellest hoolimata helisesid telefonid pidevalt, tekkis vastamata kõnede järjekord ning esines segadust, kas kõikidele patsientidele on vastatud või mitte. Ka patsientidele vastamine võttis aega, sest probleemi olemus ei olnud enne kõnet teada; mitmed patsiendid helistasid korduvalt sama visiidi kohta erinevate küsimustega. Oli tunda närvilisust ja rahulolematust ning tööpäevad venisid sageli planeeritust pikemaks.

Eelvisiit tõi kaasa muutused töökorralduses

Tänaseks oleme Eelvisiiti kasutanud 4 kuud. Nagu iga uuenduse puhul, vajab sellega harjumine aega. Eelvisiidiga koos võtsime registratuuri teenuse, mis kiirendab patsientide probleemide kaardistamist ning õigele inimesele suunamist. Nii ei pea kontaktvastuvõttu tegev õde vastuvõtu ja telefoni vahel killustuma, vaid saab rahulikult töötada ning helistada patsiendile olles eelnevalt probleemi ja inimesega tutvunud. Suhtlus patsientidega on muutunud kiiremaks ja õe poolt ettevalmistatuks, õdede töö on varasemast mõttestatum ja kvaliteetsem.

Kokkuvõttes on Eelvisiidi kasutusele võtmine tekitanud aega patsientide tervisemuresid põhjalikumalt analüüsida ja vastavalt tema ravi planeerida. Keskuse töökorraldus on muutunud selgemaks.