Meie teenused

Pakume erinevaid teenuseid ka ükshaaval

REGISTRATUURI TEENUS

Nii Eelvisiidiga liitujaile kui ka eraldiseisvalt pakume keskset registratuuri teenust. Patsiendipöördumised sisestatakse Perearsti Tugiteenused OÜ kõnekeskuse töötaja poolt süsteemi ning kõne­keskuse töötaja haldab broneeringuid vastavalt kokkuleppele perearstikeskusega.

TÖÖKORRALDUSE AUDIT

Auditi käigus kaardistame perearstikeskuse hetkeolukorra: analüüsime tööprotsesse ja ruume, vaatleme meeskonna tööd ning viime läbi intervjuud. Eelneva põhjal selguvad keskuse tänased riskid ja tulevikuvõimalused. Auditi kokkuvõttena koostame tagasiside raporti koos võimalike soovitustega.

KONSULTATSIOONID

Anname nõu ja aitame ellu viia vajalikke muudatusi. Olgu selleks ühekordne probleem, millele lahenduse leidmiseks vajad kõrvalseisja pilku või pikemaajalist sekkumist nõudvad teemad. Analüüsime olukorda ning vajadusel aitame juurutada võimalikud muudatused. Anname nõu lepingute, andmekaitse, IT, värbamise ja mitmete teiste küsimuste korral.

KOOLITUSED

Vastavalt perearstikeskuse vajadustele pakume erinevaid koolitusi. Näiteks:

  • tööprotsesside parendamine
  • meeskonnatöö perearstikeskuses
  • ETTK loomine ja juhtimine
  • ajajuhtimine
  • andmekaitse perearstitöös.