Küberturve perearstikeskuses

30.04 Tallinn

Koolituse tutvustus

Koolitus kujutab endast eeltööd, mis paneb teie asutuse E-ITSi konteksti. Koolitus aitab teil mõista, milliseid meetmeid peate hakkama kirjeldama ja rakendama, et saavutada parem vastavus E-ITSist tulenevate nõuetega. Meetmete detailsem kirjeldamine ja rakendamine (nt infoturbepoliitikate loomine, kasutajakontode haldamise praktikate väljatöötamine jms) ei ole esimese koolituse osa.

Esimeses faasis tegeleme baasdokumentidega, mis aitavad kaardistada keskuse IT-kontrollkeskkonna ja tuvastada, milliseid infoturbemeetmeid teie keskuses on tarvis rakendada (it-kontrollkeskkonna analüüs, it-riskihalduse reigster, infoturbe meetmete haldamise register).

Koolitus kestab 4h vahepeal on 1h lõunapausi toitlustusega (kl 12-13).

Koolitaja: Maarja Heinsoo, küberturbe ekspert

Maarja on tegutsenud 10 aastat küberkaitse valdkonnas ning alates 2017. aastast on ta sertifitseeritud infosüsteemide audiitor (CISA). Tema põhifookus on seni olnud finantstehnoloogia sektoris: ta on näinud Eestis tegutsevate pankade siseelu ning juurutanud infoturbekultuuri ja -meetmeid erinevates edukates idufirmades. Tervishoiusektor on Maarja jaoks põnev valdkond, kuna infosüsteemide kättesaadavus, patsiendiandmete konfidentsiaalsusnõuded ja nende usaldusväärsus mõjutavad arstide ja õdede töövoo sujuvust ning laiemas plaanis kogu Eesti rahva tervisenäitajate kulgu.

Jätkukoolitusel (juuni-august 2024) vaatame üle vahepealse edasimineku, vastame keskuse põhiselt tekkinud küsimustele ning valmistume RIA auditiks.

Koolitus koos kerge lõunaga on ETTKL  liikmetele tasuta.
Teistele asutustele 600€ per keskus (1-2 inimest)

Koolitusele ootame igast keskusest 1-2 inimest, kes tegelevad ja vastutavad E-ITS rakendamise eest oma keskuses.
Koolitusele palume kaasa võtta sülearvuti, et saaksite kohapeal töötada baasdokumentidega.

NB! vajalik eelnev registreerimine.

Registreeru koolitusele