Teenused

Pakume terviklikku teenust, kasutades erinevaid tarkvarasid, liites need kokku üheks terviklikult toimivaks süsteemiks ning aidates need kasutusele võtta analüüsides iga kliendi tööprotsesse ning lähtuvalt sellest juurutades protsesse. Eelvisiit on kaugteenus, mis täiendab perearstikeskuse tööprotsessi ja loob tervikliku ja kättesaadava esmatasandi teenuse Teie patsientidele.

Kuidas toimib Eelvisiit?

Minudoc

Teenus algab patsiendi poolt probleemi kirjeldamisega kas läbi kõnekeskuse või veebi, kus tekitatakse pilet kasutades MinudDoc keskkonda.  Teenus on läbi veebi kättesaadav 24/7, selle keskne osa on triaažimoodul anamneesi, sümptomiküsimustiku ning terviseanalüütiku töölauaga, mis võimaldab anda patsiendile kiiresti tagasiside tema probleemile ja määrata järgneva teenuse kiireloomulisuse ning ei sõltu telefoni teel ühenduse saamisest.

TEAN töölaud

Edasi liigub pilet TEAN töölauale, kus terviseanalüütik või pereõde vastavalt kokkulepitud töökorraldusele suunab piletid prioriteetsuse järgi lahendajatele ehk pereõdele ja arstidele. TEAN töölaual on mitmeid funktsionaalsuseid, kuidas patsiendivoogu paremini hallata ning tagada, et iga pöördumine jõuab õigel ajal õige lahendaja juurde.

Veebiregistratuur

Perearstikeskuse töötaja (arst või õde) tööaja planeerimise töövahend. Sisestakse, millal mingit tüüpi tööd tehakse (kirjalik, füüsiline vastuvõtt, telefoni või videovisiit) ning vastavalt kokkuleppele saab TEAN -s siduda pileti, perearstikeskuse ajaressursiga ja  pöördumise teinud inimesele saata link sobiva aja broneerimiseks. Võimaldab töötajatel paremini oma tööpäeva planeerida ning registratuuril õigesti pöördumisi suunata.

Perearst 3

Eelvisiit on integreeritud Perearst 3 süsteemi, kuhu ilmuvad piletid automaatselt ja mugavalt kogu eeltäidetud infoga. Eelvisiiti on võimalik kasutada ka teiste tarkvaradega, kuid siis tuleb ise kopeerida pileti info TEAN laualt. 

Meie teenused

Eelvisiidi tarkvara + kasutajatugi
 1. Pöördumised sisestatakse kas perearstikeskuse töötaja (registraator, terviseanalüütik) või inimeste poolt ise,  MinuDoc süsteemi. Pöördumisest formeeritakse pilet ja suunatakse lahendamisele TEAN töölauale
 2. TEAN töölaual perearstikeskuse töötaja jagab piletid ravi meeskonna vahel lahendamiseks (pereõde, perearst, ämmaemand, füsioterapeut, vaimse tervise õde..)
 3. SLACK tarkvara jooksvate probleemide kiireks lahendamiseks erinevate töötajate vahel ja probleemide haldus
Tarkvara+ registratuur + kasutajatugi

Protsessi kirjeldus:

 1. Pöördumised; sisestakse kas Perearsti Tugiteenus OÜ kõnekeskuse töötaja poolt MinuDoci süsteemi või inimesed ise MinuDoc süsteemis. 
 2. Perearsti Tugiteenused OÜ töötaja haldab broneeringuid vastavalt kokkuleppele perearstikeskusega. 
 3. TEAN töölaual perearsti keskuse töötaja ise jagab pileteid ning saadab edasi Perearst 3. 
 4. SLACK tarkvara jooksvate probleemide kiireks lahendamiseks.
Koolitused

Pakume erinevaid koolitusi vastavalt perearstikeskuse vajadustele, näiteks:

 • Tööprotsesside parendamise teenus
 • Meeskonnatöö perearstikeskuses
 • ETTK loomine ja juhtimine
 • Ajajuhtimine
 • Andmekaitse perearstitöös
Koolitused viiakse läbi koos erinevate spetsialistidega, sisaldavad alati personaalset keskusepõhist lähenemist ning muudatuste juhtimisel tuge.

Meie teenuste alustalad on

Analüüs

Selgitame alati välja konkreetse perearstikeskuse hetke olukorra ning kaardistame vajadused

Koolitamine

Vastavalt analüüsile koolitame ise ja kaasame eksperte 

Toetamine

Meie eesmärk on, et saavutaksite soovitud tulemused päriselt seega suhtleme teiega pidevalt Slacki teel ning aitame igapäevaseid probleeme lahendada, käime vastavalt vajadusele keskuses kohapeal ning oleme toeks pikema aja jooksul. 

Las numbrid räägivad enda eest

Eelvisiidi kasutavaid nimistuid
0 +
Koolitatud inimesi
0 +
Kaasatud patsientide arv
0 +
Scroll to Top