Meie teenused

Eelvisiit on digiteenus, mis täiendab perearstikeskuse tööprotsesse ning loob patsientidele tervikliku ja 24/7 kättesaadava esmatasandi tervishoiuteenuse.

Kuidas toimib Eelvisiit?

Minudoc

Eelvisiidi teenuse abil saab patsient edastada oma tervisemure perearstikeskusele kasutades 24/7 toimivat veebikeskkonda või helistades tööpäevadel kõnekeskusesse. Teenuse keskne osa on triaažimoodul anamneesi ja sümptomküsimustikuga, mille põhjal MinuDoc keskkonnas loodud pilet liigub terviseanalüütiku töölauale. Analüütik hindab patsiendi probleemi, annab sellele kiiresti tagasiside ning määrab edasise teenuse kiireloomulisuse.

TEAN töölaud

Edasi liigub pilet TEAN töölauale, kus terviseanalüütik või pereõde suunab selle prioriteetsuse põhjal lahendajatele ehk pereõdedele ja arstidele. TEAN töölaual on mitmeid funktsionaalsuseid patsiendivoo paremaks haldamiseks ja see tagab, et iga pöördumine jõuab õigel ajal õige lahendajani.

Veebiregistratuur

Veebiregistratuur on perearstikeskuse töötaja (arst või õde) ajaplaneerimise vahend, mille abil sisestatakse tehtava töö olemus (kirjalik, füüsiline vastuvõtt, telefoni- või videovisiit). Vastavalt kokkuleppele saab pileti TEAN töölaua kaudu siduda perearstikeskuse ajaressursiga ning patsiendile saata lingi sobiva aja broneerimiseks. Veebiregistratuur võimaldab töötajatel paremini oma tööpäeva planeerida ning pöördumisi suunata.

Perearst 3

Eelvisiidi lahendus on integreeritud Perearst 3 süsteemi, kuhu ilmuvad piletid kogu eeltäidetud infoga automaatselt. Eelvisiiti on võimalik kasutada ka teiste tarkvaradega, kuid siis tuleb ise kopeerida pileti info TEAN laualt. 

Meie teenused

Eelvisiidi tarkvara + kasutajatugi
 1. Pöördumised sisestatakse kas perearstikeskuse töötaja (registraator, terviseanalüütik) või inimeste enda poolt MinuDoc süsteemi.  Pöördumisest formeeritakse pilet ja suunatakse lahendamisele TEAN töölauale.
 2. TEAN töölaual jagab perearstikeskuse töötaja piletid ravimeeskonna vahel lahendamiseks (pereõde, perearst, ämmaemand, füsioterapeut, vaimse tervise õde).
 3. Jooksvate probleemide kiireks lahendamiseks kasutame tarkvara SLACK.
Tarkvara + registratuur + kasutajatugi

Protsessi kirjeldus:

 1. Pöördumised sisestakse kas Perearsti Tugiteenus OÜ kõnekeskuse töötaja poolt MinuDoci süsteemi või inimesed ise MinuDoc süsteemis. 
 2. Perearsti Tugiteenused OÜ töötaja haldab broneeringuid vastavalt kokkuleppele perearstikeskusega. 
 3. TEAN töölaual perearsti keskuse töötaja ise jagab pileteid ning saadab edasi Perearst 3. 
 4. SLACK tarkvara jooksvate probleemide kiireks lahendamiseks.
Koolitused

Pakume erinevaid koolitusi vastavalt perearstikeskuse vajadustele, näiteks:

 • tööprotsesside parendamise teenus
 • meeskonnatöö perearstikeskuses
 • ETTK loomine ja juhtimine
 • ajajuhtimine
 • andmekaitse perearstitöös

Koolitused viiakse läbi koos erinevate spetsialistidega ning need sisaldavad alati keskusepõhist personaalset lähenemist ja tuge muudatuste juhtimisel.

Teenuste alustalad

Analüüs

Selgitame välja konkreetse perearstikeskuse hetkeolukorra ning kaardistame vajadused.

Koolitamine

Läbitud analüüsi põhjal koolitame ise või kaasame teisi valdkonna eksperte. 

Toetamine

Meie eesmärk on, et saavutaksite soovitud tulemused. Oleme teie jaoks olemas ning aitame igapäevaseid probleeme lahendada.  Vajaduspõhiselt oleme keskuses kohapeal ning toeks ka pikema aja jooksul. 

Numbrid räägivad enda eest

Eelvisiiti kasutavaid nimistuid
0 +
Koolitatud inimesi
0 +
Kaasatud patsiente
0 +
Scroll to Top