Perearsti Tugiteenused OÜ

Dr Niida-Anita Morgen, Vändra Tervisekeskus

“Arvan, et tänu Eelvisiidi kasutuselevõtule on minust saanud patsiendi jaoks veidi parem arst: ajasääst on loonud võimaluse põhjalikumalt ja sisukamalt analüüsida patsiendi terviseandmeid ning saatekirjade kvaliteet on paranenud.”

Meie personal ja suur osa patsientidest ei ole digiteenuste igapäevased kasutajad, suhtlus keskuse ja patsientide vahel toimus telefoni teel. Vastuvõtuajad pole kunagi olnud pikemad kui kolm päeva. Maal on perearst pisut ka „pereliige“ ning üsna tavaline on seegi, et patsient astub perearstikeskuse uksest sisse ning soovib arstiga niisama rääkida.

Enne Eelvisiidi kasutuselevõttu pöördusid patsiendid perearsti poole, helistades registratuuri või pigem pereõele ja arstile otse kabinetti. Tavaline oli pidevalt helisev õetelefon ning registratuuri suunduv kõne või edasi-tagasi liikuv kõne, mis ootas vastajat. „Telefonisüstid“ hakkasid kurnama, meie pereõed muutusid telefonile vastajateks. Ka meie personal on suures osas pensionieelne ja pensioniealine ning vajalik oli töö ümberkorraldamine nii, et õed ja arstid saaksid oma tööaega pingevabamalt planeerida. Eelvisiit pakkus võimaluse töökorraldust parandada ja teha suurele osale patsientidele meie kättesaamine oluliselt mugavamaks.

Iga muutus nõuab mugavustsoonist väljumist ja motivatsiooni

Kõik uus on alguses keeruline, rahulolematust oli nii patsientide kui ka töötajate seas. Näiteks ei saanud patsiendid aru, miks nad peaksid telefoni teel õe või võõra registraatoriga oma tervisest rääkima, mitte arstiga, mida siiani ju sai? Kuna kõik kõned liikusid registraatorile, siis tema koormus kasvas oluliselt ning kõnedele hakkas vastama kaks inimest. Uut süsteemi oli vaja igale inimesele eraldi selgitada ning patsientidele digiteenuse kasutamist tutvustada. Seda tegid nii õed kui ka arstid.

Ent 1,5 aastat pärast Eelvisiidi kasutuselevõttu on töö keskuses planeeritud ja võimaldab patsiendiga tegeleda pingevabalt! Telefonikõnesid jõuab kabinetti harva ning seda peamiselt patsientidelt, kellel on vaja enne plaanilist visiiti midagi arutada. Enamuse kõnesid teeb patsiendile õde või arst vastavalt Eelvisiidi piletile või poolelioleva juhtumi jälgimiseks. Uus töökorraldus on loonud võimaluse tööpäeva jooksul kirjatöö ära teha. Omalt poolt tuleb eelnevalt töökorraldust reguleerida ja sellest ka kinni pidada.

Patsiendid vajavad teenusega harjumiseks aega, ent need, kes on Eelvisiidi omaks võtnud, on väga rahul. Kõige enam kasutatakse retseptide taotlemise võimalust.

Kui kasutada Eelvisiiti nii, nagu see on mõeldud ja kokku lepitud, siis toimub üsna hea triaaž ja patsiendid saavad kiiresti vajaliku tervishoiutöötajaga kontakti. Tervisetöötajal on võimalik oma tööd planeerida: vastuvõtt, helistamine, koolitused, puhkus ja aina suureneva mahuga kirjatöö.

Veel kogemuslugusid

Scroll to Top